07 / 09 / 2015

Na Freezu bude opět mobilní knihovna a čítárna

LIBRARIUM MOBILE je neziskový projekt představující sbírku knih, časopisů a jiných tiskovin odborně zaměřených na umění a kulturu obecně. Jedním ze záměrů projektu LIBRARIUM MOBILE, neboli mobilní knihovny, je šíření informací, myšlenek a vizí, jež ovlivňovaly a utvářely lidskou společnost od nepaměti až do podoby, jak ji známe dnes.

Shromažďovány jsou materiály nejen ze světa designu a umění, ale také odborné publikace ze všech různých vědních oborů i poloodborné populární knihy mapující sociální hnutí a fenomény doby.

Projekt LIBRARIUM MOBILE vzniká po vzoru vizionářských bibliobusů některých knihoven. Moderní člověk je zvyklý informace spíše pasivně přijímat, než aktivně vyhledávat a proto projekt mobilní knihovny nabízí alternativní možnost šíření informací. Shromažďované tištěné materiály jsou šířeny v rámci kulturních akcí. Projekt vlastně kopíruje trend poslední doby, kde informace si sama musí najít svého příjemce. Návštěvníci tak mohou využít volný čas během festivalu, či kulturní události návštěvou knihovny a čerpáním nových vjemů z dostupných materiálů, nebo naopak hledat konkrétní informace z odborných knih a tiskovin.

Zajišťujeme:

  • Šíření informací, vizí a myšlenek na kulturních akcích,

  • místo pro čtení v příjemném prostředí,

  • asistenci při hledání,

  • doprovodný program,

  • drobné občerstvení.

https://www.facebook.com/LibrariumMobile